پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
حمایت و نظارت بر کارگاههای تولید صنایع دستی

 • زیر خدمت ها
 • راهنمای دریافت خدمت
 • اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال
 • اعلام زمان تحویل درخواست
 • اعلام نحوه درخواست خدمت
 • اعلام نحوه تحویل خدمت
 • واجدین شرایط دریافت خدمت
 • هزینه و شیوه واریز
 • مراحل انجام کار
 • مدارک مورد نیاز
 • سوالات متداول
 • مراحل انجام کار به صورت شماتیک
 • شناسنامه خدمت
 • شماره تماس

-

                                                               


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0