پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
سه‌شنبه, 1 فروردين 1402
ارائه مجوزهای مربوط به فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)

 • زیر خدمتها
 • راهنمای دریافت خدمت
 • اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال
 • اعلام زمان تحویل درخواست
 • اعلام نحوه درخواست خدمت
 • اعلام نحوه تحویل خدمت
 • شناسه خدمت
 • واجدین شرایط دریافت خدمت
 • هزینه و شیوه واریز
 • مراحل انجام کار
 • مدارک مورد نیاز
 • سوالات متداول
 • مراحل انجام کار به صورت شماتیک
 • شماره تماس

-

              

سامانه خدمات مردم

ورود به سامانه

توافقنامه خدمات

نظرسنجی

                           


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0