پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
شنبه, 7 خرداد 1401

موزه گرمابه پهنه

این بنا که به عنوان گرمابه مورد استفاده قرار می گرفته در مجاورت راسته بازار قدیم شهر واقع و تاریخ نزدیک به 600 سال را پشت سرگذرانیده است . به استناد کتیبه سر در آن ؛ بنا در زمان سلطنت میرزا ابوالقاسم بابر خان    « پادشاه دوره تیموری » و به دستور وزیرش خواجه غیاث الدین محمد بن خواجه تاج الدین بهرام سمنانی ساخته شده است . پس از ثبت بنای آن در سال 1355 در فهرست آثار ملی در سال 1365 تعمیرات اساسی و زیربنایی آن آغاز و پس از باز پیرایی ، در سال 1355 در فهرست آثار ملی درسال 1365 تعمیرات اساسی و زیربنایی آن آغاز و پس از باز پیرایی در سال 1373 به صلاحدید کارشناسان به موزه تغییرکاربری داده شد. این بنا با مساحت تقریبی 1000 متر مربع که در شمال غرب پهنه ساخته شده دارای دوردگاه ورودی زنانه و مردانه می باشد . در ورودی مردانه دارای دو صفه می باشد که از سه طرف کاشیکاریها زیبا آن را احاطه نموده است و مجموعه کاشی کاریهای سر در آن طبق آنچه در گوشه کار درج شده «عمل زین العابدین سمنانی » می باشد. سقف گرمخانه آن را گنبد زیبایی پوشانده است و نورگیرهای متعدد این محل را زیباتر نموده است. همین صحن به محل عرضه و نمایشگاه دائمی آثار باستان شناسی اختصاص دارد که از تپه حصار دامغان و خطیرکوه و تپه خندق سمنان منطقه خرند و... به دست آمده اند.

موزه گرمابه پهنه علاوه بر اينكه محلي براي نمايش آثار تاريخي است، داراي بخش هاي ديدني از جمله هشتي ورودي، سربينه(رختكن)، گرمخانه و خزانه هاي آب سرد و گرم است./ آدرس: خيابان امام-بازار شيخ علاءالدوله – ضلع غربي تكيه پهنه

 

          
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0